Ảnh chụp Hướng dẫn thực phẩm của Canada bằng 28 ngôn ngữ

Hôm nay Bộ Y tế Canada thông báo rằng Ảnh chụp nhanh Hướng dẫn thực phẩm của Canada hiện có sẵn bằng 28 ngôn ngữ. Thông điệp ăn uống lành mạnh của Hướng dẫn thực phẩm hiện cũng có thể truy cập và hữu ích cho những người sống ở Canada, những người nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bao gồm Người bản địa, dân tộc và người mới đến Canada. Dành một chút thời gian để khám phá Ảnh chụp Hướng dẫn thực phẩm và chia sẻ tin tức!

Ảnh chụp Hướng dẫn thực phẩm của Canada bằng 28 ngôn ngữ
Rate this post

Leave a Comment