Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị về việc đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt việc sử dụng polysorbate 80 như một chất
Read More

Số tham chiếu: NOM / ADM C-2020-1 ngày 5 tháng 6 năm 2020 Bối cảnh Vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, Bộ Y tế Canada đã công bố Đề xuất bổ sung mức Asen vô cơ tối đa trong gạo được
Read More

          Bối cảnh Đôi khi, Bộ Y tế Canada có thể xác định sự cần thiết phải thay đổi Danh sách Phụ gia Thực phẩm được phép để sửa các lỗi nhỏ, điều chỉnh từ ngữ theo hướng rõ ràng, để
Read More

          15 tháng 4 năm 2020 Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm tìm kiếm sự chấp thuận cho việc
Read More

          Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm tìm kiếm sự chấp thuận để mở rộng việc sử dụng kali
Read More

          Bối cảnh . Danh sách các Enzyme thực phẩm được phép . Invertase có nguồn gốc từ A. japonicus được phép ở Canada dưới dạng enzyme thực phẩm để sử dụng trong sucrose được sử dụng trong sản xuất fructooligosacarit.
Read More

          Bối cảnh   Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm tìm kiếm sự chấp thuận cho việc sử dụng glucose oxyase
Read More