Thông báo về việc sửa đổi danh sách các đại lý chống đóng rắn được phép để cho phép sử dụng xenluloza và xenluloza vi tinh thể trong phô mai dạng khối hoặc cắt hạt

Bộ Y tế của Tổng cục Thực phẩm Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường đối với phụ gia thực phẩm đệ trình tìm kiếm sự chấp thuận cho việc sử dụng xenlulo làm chất chất chống đông trong pho mát cheddar, (đặt tên giống) pho mát, và các chế phẩm pho mát không tiêu chuẩn được cắt hạt lựu, trong cùng các điều kiện sử dụng đã được cho phép đối với các loại pho mát này khi chúng được bào hoặc cắt nhỏ. Vì không có lo ngại về an toàn nào được nêu ra qua đánh giá của Bộ Y tế Canada, Bộ đã cho phép sử dụng phụ gia thực phẩm được mô tả trong tài liệu thông tin bằng cách cập nhật Danh sách các đại lý được phép đóng gói, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2020.

Thông báo về việc sửa đổi danh sách các đại lý chống đóng rắn được phép để cho phép sử dụng xenluloza và xenluloza vi tinh thể trong phô mai dạng khối hoặc cắt hạt
Rate this post

Leave a Comment